การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

dusitD2 chiang mai

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ วันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัด เชียงใหม่

ประเทศไทยโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม          เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาห์เรน คูเวต โอมาน และกาตาร์    รวมประมาณ 40 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นเวลา 4 วัน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ ดีทู นักวิชาการและวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้ง สื่อมวลชนชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับวงการ    การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมาชิกอาเซียนและ  รัฐอ่าวอาหรับจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อกัน

วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ การสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว    ของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐอ่าวอาหรับได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ประสบการณ์ และปัญหาที่ประสบในสถานการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับ      การลงทุน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน จึงได้รับมอบหมายจากองค์กรการท่องเที่ยว     แห่งชาติอาเซียน ให้รับบทบาทในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ผู้แทนทั้งหมด 10 ประเทศสมาชิก รวมทั้ง แก่ประเทศต่างๆ ที่เป็นตลาดการท่องเที่ยวของอาเซียนด้วย เช่น ประเทศในรัฐอ่าวอาหรับ เป็นต้น

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงทุนในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะจัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดย นายภาษิต พุ่มชูศรี รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด    พร้อมการกล่าวบรรยายพิเศษ กิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ การเสวนาโดยคณะผู้อภิปรายจากหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ        ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

 

 
1

100 chang klan road
tambol chang klan,
amphur muang,
chiang mai 50100

Room Reservations:
1699 (within thailand)

:+66 (0) 5399 9999
:+66 (0) 5399 9900
:Email Us

bangkok sales office:
:+66 (0) 2200 9999
:+66 (0) 2636 3574
:Email Us