การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

dusitD2 chiang mai

สิ่งอำนวยความสะดวกเสริม

 • โสตทัศนูปกรณ์
 • เครื่องฉายภาพแอลซีดี (สำหรับให้เช่า)
 • จอมอนิเตอร์ (สำหรับให้เช่า)
 • เครื่องฉายและเครื่องเสียง
 • บริการจัดหาล่ามแปลสด ขณะประชุม (เสียค่าใช้จ่าย)
 • การบันทึกเทป
 • บอร์ดจัดแสดงและบอร์ดขาตั้ง
 • ไมโครโฟน
 • เครื่องถ่ายเอกสาร (สำหรับให้เช่า)
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้าและจอแบบเคลื่อนย้ายได้
 • เครื่องพิมพ์ดีด (สำหรับให้เช่า)
 
1

100 chang klan road
tambol chang klan,
amphur muang,
chiang mai 50100

Room Reservations:
1699 (within thailand)

:+66 (0) 5399 9999
:+66 (0) 5399 9900
:Email Us

bangkok sales office:
:+66 (0) 2200 9999
:+66 (0) 2636 3574
:Email Us