การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

 

ผู้ใหญ่

(ต่อห้อง)

เด็ก

(ต่อห้อง)

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Devarana New Delhi

Special Offers


Accommodation

Spa Getaways

If Thailand is acclaimed for its spa offerings, imagine what Dusit Devarana New Delhi can offer as the epitome of spa haven. Relinquish all worries and succumb to a spa escape.

Property

Arrival

No. of nights

Departure

January 12, 2011December 31, 20142

Room

Adult


Children

 

Couple Getaways

Escape into a world of Dusit magic where eternal romance never ends in an exquisite Honeymoon Suite. Champagne and chocolate coated strawberries together with everything made for two begins at Dusit Devarana New Delhi, lasting for eternity. This is the Magic of Dusit.

Property

Arrival

No. of nights

Departure

January 12, 2011December 31, 20142

Room

Adult


Children

 

Samalkha, NH-8,
New Delhi 110037

: 0091-11-33552211
: 0091-11-30158699
:Email Us

Dusit Devarana New Delhi YoutubeDusit Devarana New Delhi FacebookDusit Devarana New Delhi TripadvisorDusit Devarana New Delhi Twitter