การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Bel Aire Princess Sukhumvit, Bangkok

16 Sukhumvit Road
Soi 5,
Bangkok 10110

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2253 4300
:+66 (0) 2255 8850
:Email Us