การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Grand China Princess, Chinatown, Bangkok

215 Yaowarat Road
Samphantawong,
Bangkok 10100

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2224 9977
:+66 (0) 2224 7999
:Email Us