การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Pathumwan Princess, MBK Centre, Bangkok

Latest News

02 พฤศจิกายน, 2012 - Latest News
Pathumwan Princess Receives Luxury Award
 
02 พฤศจิกายน, 2012 - Latest News
Winner, Thailand Tourism Standard Award
 
07 มีนาคม, 2012 - Latest News
KONGJU – The Best Korean Restaurant in Thailand
 
01 พฤศจิกายน, 2011 - Latest News
Triple Awards from HAPA 2011-2013 Regional Series
 
29 สิงหาคม, 2007 - Latest News
Pathumwan Princess - Winner Top 3 Superior Hotels in Asia
 

444 MBK Centre,
Phayathai Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok
10330, Thailand

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2216 3700
:+66 (0) 2216 3730
:Email Us