การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Pathumwan Princess, MBK Centre, Bangkok

Winner, Thailand Tourism Standard Award

Mr. Chumpol Silapa-archa (right) Ministry of Tourism and Sports of Thailand recently presented the “Thailand Tourism Standard 2012 – five star hotel” to Mr. Christoph                J Knichel (left) General Manager of Pathumwan Princess Hotel. The award presentation was organized by department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports of Thailand at Amporn Garden.

 

444 MBK Centre,
Phayathai Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok
10330, Thailand

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2216 3700
:+66 (0) 2216 3730
:Email Us