การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Royal Princess Chiang Mai

Royal Princess Chiang Mai received ESCO Project Award 2009

Bangkok - Mr. Detlef Skrobanek (left), Corporate Director of Technical Services, Dusit International receives ESCO Project Awards 2009 on behalf of Royal Princess Chiang Mai, from Mr. Wannarat Chrnukul (middle), Thailand’s Minister of Energy. 

ESCO Project Awards by Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI) are the awards given to business institutions which are successful in Energy Conservation using ESCO systems, which assures the confidence and encourage the business performance and Energy Conservation investments. In addition to ESCO Project Awards achievement, Dusit International is undertaking benchmarking under the Green Globe Company Standard as delivered by EC3 Global in order to become Green Globe certified by 2010. 

For further information please visit www.eei.co.th

MEDIA CONTACT:
Sathit Udompakdee (Tour)
Public Relation Supervisor
Tel: +66 (0) 5325 3900 ext. 2031
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน l www.dusit.com/dpcm

 

112 Chang Klan Road
Chiang Mai 50100

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 5325 3900
:+66 (0) 5328 1044
:Email Us