การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Royal Princess Chiang Mai

Royal Princess Chiang Mai welcomes Ambassador of the Republic of Colombia

Chiang Mai, Thailand – Royal Princess Chiang Mai’s executives led by Mr.Kriawit Neamsuwan (2nd from left), Executive Assistant Manager welcome Her Excellency Mrs. Silvia Castano de Gonzalez (middle), Ambassador of the Republic of Colombia to Malaysia at Royal Princess Chiang Mai during her visit to Thailand.

MEDIA CONTACT:
Sathit Udompakdee (Tour)
Public Relations Department
Tel: +66 (0) 5325 3900 ext. 2031 | อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

112 Chang Klan Road
Chiang Mai 50100

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 5325 3900
:+66 (0) 5328 1044
:Email Us