การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Royal Princess Chiang Mai

Royal Princess Chiang Mai celebrates its 26th year anniversary

Management and employees of Royal Princess Chiang Mai, lead by Sukanya Janchoo ,General Manager, recently celebrated the 26th anniversary of the hotel.

To mark this memorable occasion, a merit-making ceremony took place in the morning. This was followed by presentation of certificates of appreciation to long-serving staff who have worked at the hotel for 10, 15 and 20 years. Employees also distributed Jasmine trees to the vendors at the Night Bazaar and surrounding area to promote a green and friendly community.

Royal Princess Chiang Mai's management and staff at the 26th year anniversary ceremony

 

112 Chang Klan Road
Chiang Mai 50100

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 5325 3900
:+66 (0) 5328 1044
:Email Us