การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Royal Princess Chiang Mai

สิ่งอำนวยความสะดวกเสริม

  • โสตทัศนูปกรณ์ (audio visual equipment)
  • เครื่องถ่ายเอกสาร
  • กระดานฟลิปชาร์ท และ กระดานไวท์บอร์ด
  • เวทีแบบเคลื่อนย้ายได้/เวที/ฟลอร์เต้นรำ/เวทีเดินแบบ/แท่นปราศรัย
  • เครื่องฉายแอลซีดี (LCD Projector)
  • จอสกรีน
  • ไมโครโฟน
  • อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี
 

112 Chang Klan Road
Chiang Mai 50100

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 5325 3900
:+66 (0) 5328 1044
:Email Us