การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Princess Korat

Dusit Princess Korat welcomes Danish Football Association

Nakhon Ratchasima, Thailand - Danish Football Association (DBU) led by Mr. Torben Mogensen (2nd from left), Head of Delegates and Treasurer of DBU, is warmly welcomed by Mr. Prinya Onlahoong (2nd from right), General Manager of Dusit Princess Korat, and Ms. Varapat Sinparu (right), Public Relations Manager at Dusit Princess Korat, during the  40th King’s Cup Football Tournament at Nakhon Ratchasima.

 

1137 Suranarai Road
Naimuang District,
Amphur Muang,
Nakhon Ratchasima 30000

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 4425 6629
:+66 (0) 4425 6601
:Email Us