การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Princess Korat

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเสริม

 • บอร์ดจัดแสดง/ บอร์ดขาตั้ง/ไวท์บอร์ด
 • ไมโครโฟน (ตั้งพื้น/ตั้งโต๊ะ)
 • จอฉายภาพ
 • เครื่องฉายโอเวอร์เฮด (overhead projector)
 • เครื่องฉายสไลด์
 • เครื่องบันทึกเสียง
 • เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องฉายวีดีโอ/จอแอลซีดี (LCD projector)
 • โทรทัศน์และวีดีโอระบบมัลติซิสเต็ม (Multi-system TV/video)
 • เครื่องอัดสำเนา/เครื่องถ่ายเอกสาร
 • เครื่องพิมพ์ดีด
 • แผ่นยกพื้นแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการจัดโต๊ะ/ฟลอร์เต้นรำ /เวทีเดินแบบ/แท่นปราศรัย
 • ระบบเครื่องขยายเสียง
 • ดินสอและกระดาษโน๊ต
 

1137 Suranarai Road
Naimuang District,
Amphur Muang,
Nakhon Ratchasima 30000

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 4425 6629
:+66 (0) 4425 6601
:Email Us