การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Royal Princess Larn Luang, Bangkok

การจัดประชุมและงานเลี้ยง

Royal Princess Larn Luang is a popular hotel for events of all kinds, located in an area that has many international organisations and also enjoying a firm reputation amongst the families and private businesses in this area. Consequently, alongside the business meetings and company presentations, private parties and weddings form a large part of the hotel's events portfolio.

Rachadamnoen Hall is also rectangular in shape and opens up to the swimming pool.

Larn Laung is a rectangular shape room perfect for any set up with a open balcony that runs parallel to it.

Supamtir Room is designed for small to medium events.

Virmarthip Room consist of two separate function rooms with rustic colonial setting, perfect for private functions and engagements.269 Larn Luang Road,
Pomprab,
Bangkok 10100

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2281 3088
:+66 (0) 2280 1314
:Email Us