การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Royal Princess Larn Luang, Bangkok

Support Facilities

 • Display / Easel Boards
 • Internet Service (Baht 350.00 net / hour)
 • Overhead Projector
 • Screen
 • Sound Reinforcement System
 • Video Equipment
 • E-mail Service (Baht 100.00 net / one message)
 • Microphone
 • Personal Computer and Printers (charge and service at Business Centre)
 • Slide Projector
 • Tape Recorder (excluding Tape Cassettes)
 • Wireless Microphone
 

269 Larn Luang Road,
Pomprab,
Bangkok 10100

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2281 3088
:+66 (0) 2280 1314
:Email Us