การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Hua Hin

Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak

Hua Hin Thailand, Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak was graciously welcomed to Dusit Thani Hua Hin by hotel management and leading Petchburi officials. Her Royal Highness was staying at the hotel for an audience with His Majesty the King during King Bhunibol’s birthday celebrations at Klai Kangwon Palace.

 

1349 Petchkasem Road
Cha-am,
Petchburi 76120

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 3252 0009
:+66 (0) 3252 0296
:Email Us