การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Hua Hin

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเสริม

  • โสตทัศนอุปกรณ์(Audio-Visual Equipment)
  • จอโทรทัศน์
  • จอภาพ (แบบยืนและตั้งโต๊ะ)
  • เครื่องพิมพ์ดีด
  • ไมโครโฟน
  • เครื่องฉายภาพ(projection)/อุปกรณ์เสียง
  • ระบบบันทึกเสียง
 

1349 Petchkasem Road
Cha-am,
Petchburi 76120

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 3252 0009
:+66 (0) 3252 0296
:Email Us