การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Laguna Phuket

สิ่งอำนวยความสะดวกเสริม

 • บอร์ดจัดแสดง/บอร์ดขาตั้ง
 • ไมโครโฟน (แบบตั้งพื้น/แบบตั้งโต๊ะ)
 • พื้นยกระดับแบบเคลื่อย้ายได้สำหรับตั้งโต๊ะ/เวทีเต้นรำ/เวทีเดินแบบ/แท่นปราศรัย
 • เครื่องฉายสไลด์
 • เครื่องบันทึกเสียง
 • เครื่องเล่นซีดี
 • เครื่องฉายแอลซีดี
 • เครื่องอัดสำเนา/เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ดีด
 • เครื่องฉายแผ่นใส
 • จอภาพ
 • ระบบขยายเสียง
 • อุปกรณ์สำหรับวิดีโอ
 • เครื่องเล่นดีวีดี
 

390 Moo1 Srisoontorn Road,
Cherngtalay, Talang
Phuket 83110

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 7636 2999
:+66 (0) 7636 2900
:Email Us

Bangkok Sales Office:
:+66 (0) 2200 9999
:+66 (0) 2636 3570
: Email Us