การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Pattaya

The Cascade Restaurant–DOVER SOLE

DOVER SOLE
- Recommended by chefs and gourmets the world over.

Chef Adrian W. O’Herlihy invites you to sample the culinary jewel of the eastern Atlantic, while savouring the mild and sweet flavour of this choice European seafood. Menu includes:

  • Fillets of Dover Sole with Chardonnay, Tomato Concassee & Tarragon: Poached fillets of sole with white wine, cream, tomato dice, fresh tarragon, parsley & butter, served with crisp-fried potato baskets, broccoli florets & baby carrots at THB 2,300
  • Poached Fillets of Dover Sole with Mussel Fricassee, Chanterelles & Arugula: Poached fillets of sole with white wine, with a fricassee of New Zealand mussels, chanterelles & arugula, accompanied by buttermilk mashed potato at THB 2,400
  • Turbans of Dover Sole & Hor Mok Talay: Baked fillets of Dover sole with Savoy cabbage packages of lightly spiced Thai seafood mousse, served with the traditional ‘chu chee’ mild red curry sauce. The dish is accompanied by sautéed fragrant leaf spinach and coriander mashed potato at THB 2,450

For further information and reservations, contact:
The Cascade (located on the 4th floor) of Dusit Thani Pattaya
Open daily from 6am – 1am
Tel:     +66 (0) 3842 5611-7 Ext. 2153 

 

240/2 Pattaya Beach Road,
Pattaya City,
Chonburi 20150

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 3842 5611
:+66 (0) 3842 8239
:Email Us

Bangkok Sales Office:
:+66 (0) 2200 9999
:+66 (0) 2636 3571