การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Dusit Thani Bangkok welcomes TAT ProAm Fam Trip group

Trudy Dorothy Cook, Executive Assistant Manager of Dusit Thani Bangkok with Panjamas Ngamsantikul, the hotel’s Director of Sales in the leisure market, welcome “Thai Pro Am Fam Trip” group on the occasion of staying at the hotel and in assisting the promotion of Thai tourism to the Scandinavian market.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us