การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Thien Duong - Steamed Vietnamese Ravioli

From 5-31 March 2012 our Vietnamese outlet, Thien Duong, will be showcasing the art of “bhan trang”, or Vietnamese ravioli. The ravioli’s semi transparent, thin, dry rice wrappings bring the colours and flavours of Vietnamese cuisine to the fore, with hues of green from the pandanus plant and violet from the butterfly pea amongst the myriad of colours and flavours.  

For table reservation, please call (0) 2200 9000 ext. 2199 or
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Website: dusitthanibangkok.dusit.com,
www.facebook.com/dusitthani

 

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us