การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Birthday Party of Khun Wathida Jumsai na Ayudhya at Benjarong

Dusit Thani Bangkok General Manager, Alex Willats recently presented a bouquet to Wathida Jumsai na Ayudhya during her birthday celebration with her friends Arpapat Kanjanapruk (second from left) Chanatip Chandrubeksa (second from right) and Chaninthida Chandrubeksa (first from right) at Dusit Thani Bangkok's Benjarong Restaurant.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us