การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Congratulations to the Winner of the 12th Bangkok Chess Club Open 2012, 13-19 April 2012

Dusit Thani Bangkok General Manager, Alex Willats, recently congratulated Grand Master Nigel Short from England on his triumph in winning the "12th Bangkok Chess Club Open 2012" at his fourth attempt. The event was held at Dusit Thani Bangkok's Napailai Ballroom from 13-19 April 2012 and attracted more than 250 players from 50 countries, making it the biggest and strongest chess tournament to have ever taken place in Thailand.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us