การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

New Italian Chef – Daniele Bettini

Dusit Thani Bangkok, recently appointed Daniele Bettini as Chef de Cuisine of il cielo Italian restaurant.

Italian national Danielle Bettini brings with him over 15 years experience in the restaurant business, including Chef de Partie of the esteemed Restaurant De Pisis in Venice and Senior Sous Chef of The ilLido Group FORLINO Restaurant in Sentosa, Singapore.

Prior to joining Dusit Thani Bangkok, Danielle was Chef de Cuisine at Singapore’s popular Italian restaurant Zaffiro, taking charge of restaurant operations from September 2011.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us