การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Dusit Thani Bangkok Welcomes Princess Maha Chakri Sirindhorn

Princess Maha Chakri Sirindhorn attended the wedding ceremony of Annop Kettratad and M.L. Sisira Diskul. She was welcomed upon arrival at Dusit Thani Bangkok by Dusit International’s Managing Director and Chief Executive Officer, Chanin Donavanik and Dusit Group of Corporate Affairs’ Assistant Vice President, Vipada Donavanik. The wedding ceremony was held at Library 1918, Dusit Thani Bangkok.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us