การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Fresh River Lobster at The Mayflower

Throughout July, The Mayflower - Dusit Thani Bangkok’s captivating Cantonese restaurant - will offer the lobster-loving gastronomes of the city a selection of mouth-watering dishes using delicious local River Lobster. Don’t miss the captivating combination of Chinese cuisine and the freshly caught crustacean with fantastic dishes such as Braised River Lobster with Egg Noodles and Stir-fried River Lobster with Salted Egg.

For table reservation, please call (0) 2200 9000 ext. 2799 or

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Website: dusitthanibangkok.dusit.com, www.facebook.com/dusitthani

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us