การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Dusit Thani Bangkok participates in TSRA Squash League 2011

Dusit Thani Bangkok participated in the ‘2011 TSRA Squash League Division 1’, under the auspices of Thailand Squash & Racquet Association (TSRA).  The inauguration round is set to take place on Wednesday 6th July.   Details of forthcoming fixtures will be announced by Mr Sompong, Tournament Coordinator, by Monday 27 June 2011. The main goal is to revive the TSRA annual Squash League tradition by demonstrating and promoting true sportsmanship, partake in Squash networking, and to test members’ skills.  The inaugural round is set for Wednesday 6 July 2011.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us