การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Guest Chefs from Dusit Island Resort Chiang Rai

18-23 July 2011

This month, top guest chefs from our sister hotel Dusit Island Resort Chiang Rai will be visiting Benjarong Royal Thai Cuisine to delight guest with a symphony of northern Thai flavours. From exotic appetisers and spicy salads, to unique curry dishes and noodle soups, expect to enjoy a burst of authentic northern tastes that are sure to excite the palate.

For details and reservations call The Pavilion: Tel: +66 (0) 2200 9000 Ext.  2399, E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us