การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Top pro golfer to open new golf school at Dusit Thani’s DFit

Top pro golfer to open new golf school at Dusit Thani’s DFit
Dusit Thani Bangkok has recently enlisted the expert services of one of the country’s leading top pro golfers to spearhead another initiative aimed at contributing further to the country’s ever burgeoning golf sports scene.  

Thanyawat Somathat (Pro Jade), whose sterling credentials include a Golf Teaching Professional (0SGTF L/C) and Golf Senior Professional (TSPGA L/C 145 accreditation), is to head a new golf school, dubbed as the Dusit Thani Golf Academy and driving range.

The veteran pro golfer boasts 20 years of experience in teaching golf to all levels. Throughout his career, he has helped many individuals – both Thai and expatriate, as well as adults and youngsters -- to learn the intricacies of the game, based on instruction and teaching methods shaped by his own personal golfing experiences.


Dusit Golf School

Whether a beginner in need of the basic fundamentals or an advance player looking to enhance the perfect game, Dusit Golf School will help guest to improve and refine one's skill.

With assistance from an experienced PGA Golf Pro, guest's skills and game won't be the same! Individual courses or group clinics are available.

To reserve a golf lesson and more information,
please call +66 (0) 2200 9000 Ext. 2201 or
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us