การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Dusit Thani Bangkok receives Thailand Tourism Standard 2011 award

Dusit Thani Bangkok receives Thailand Tourism Standard 2011 award


Mr Alexander Schillinger, Executive Assistant Manager – of Food & Beverage, on behalf of Dusit Thani Bangkok, recently received the “Thailand Tourism Standard 2011 Trophy – 5-Star Hotel Standard” award from Sombat Kuruphan, Permanent Secretary of the Ministry of Tourism and Sports.


 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us