การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Chateau Des Brumes Wine Dinner At Hamilton’s Steak House, Dusit Thani Bangkok

Dusit Thani Bangkok led by Alex Willats hotel's Acting General Manager recently held "Chateau Des Brumes Wine dinner", distinctly easy-drinking wines from Wang Nam Khieo along with fabulous food by our skillful chefs at Hamilton's Steak House. During the meal, diners were entertained and educated by Veerawat Chonwanich Chairman, Village Farm who presented the wines between courses.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us