การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Thani Bangkok

Off The Beaten Track – The Ancient Siam

The Ancient Siam, or Muang Boran in Thai, is like an open book of history and an open door to the real Thailand.  Here you will find numerous reproductions of palace halls, temples, stupas, stone sanctuaries and traditional houses and replicas of villages from all regions of the country. You can also visit several reconstructed historical buildings, authenticated communities with their inhabitants doing their daily chores.

Access for cars costs THB 300, golf carts THB 200 to THB 500 while bicycles and tram tours are free. Thai people have to pay extra for the tram tour. Some people walk around the park but it is really too big and too hot to go on foot. There are places to buy drinks around the park.  Good places to eat are in the restaurants in the floating market area.

PLACE:  Ancient City
LOCATION: Tambon Bang Pu Mai. Near the 33 km marker on Sukhumwit Rd.
OPENING HOURS: 8 am to 5 pm
ADMISSION: THB 400 for adults and THB 200 for children. There is a two price system and Thai people only pay THB 250. You can get this price if you have a work permit.

 

946 Rama IV Road
Bangkok 10500

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 2200 9000
:+66 (0) 2236 6400
:Email Us