Quick Reservation

抵店日期

入住天数

离店日期

客房

成人人数

儿童人数

特惠价格

 

都喜海岛度假村清莱

Cattleya泳池酒吧

您可坐在郁郁葱葱的花园内或者在泳池酒吧享受点心小吃和清爽的酒水和饮料。

可容纳80人

营业时间:每日营业时间——早上10点到晚上7点

 

1129 Kraisorasit Road
Vieng District,
Amphur Muang,
Chiang Rai 57000

Room Reservations:
1699 (within Thailand)

:+66 (0) 5360 7999
:+66 (0) 5371 5801
:Email Us