Dusit Princess Srinakarin, Bangkok

53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet
Bangkok 10250