Certificate of Excellence 2015 by TripAdvisor
ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Certificate of Excellence 2015 by TripAdvisor
June 2015
หัวหิน ประเทศไทย, ดุสิตธานี หัวหิน ได้รับการคัดเลือกจาก TripAdvisor ให้รับประกาศนียบัตรยอดเยี่ยม  นับเป็นใบประกาศอันทรงเกียรติประจำปี 2558 โดยตัดสินจากการลงคะแนนและบทความผ่านเว็บไซต์ www.tripadvisor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสามารถยืนยันความเป็นเลิศในการให้บริการของดุสิตธานี หัวหิน   ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้ที่ dusit.com/dthh
MORE NEWS
 • ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / เลขที่ประจำตัวบริษัทท่องเที่ยว
  รหัสการจอง
  จองตอนนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์