ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

We Support Earth Day 2016
April 2016
บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการสีเขียวให้การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปกปักรักษาโลก โดยโรงแรมดุสิตธานี พัทยานั้นเป็นโรงแรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเราได้ก่อตั้งทีมคณะกรรมการสีเขียวซึ่งมีการจัดการประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมของรีสอร์ทและรับรองว่ามาตรฐานและนโนบายต่างๆของโรงแรมได้ถูกดำเนินการและยังคงธำรังรักษาไว้ ทั้งนี้โรงแรมดุสิตธานี พัทยาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากบุคคลาการที่มีชื่อเสียงและหน่วยงานต่างๆ อาทิ Thailand Tourism Awards ASEAN Green Standard Hotel และ Green Leaf Foundation Thailand เป็นต้น
ข่าวอื่นๆ
 • ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / เลขที่ประจำตัวบริษัทท่องเที่ยว
  รหัสการจอง
We Support Earth Day 2016
บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการสีเขียวให้การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปกปักรักษาโลก โดยโรงแรมดุสิตธานี พัทยานั้นเป็นโรงแรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณ Larry choi ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Executive Assistant Manager คนใหม่ของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
คุณชัชวาล ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปแห่งโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้แต่งตั้งคุณ Larry Choi เป็น Executive Assistant Manager คนใหม่ของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป
โรงแรมดุสิตธานี พัทยาได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์
คุณชัชวาล ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปแห่งโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับมอบตะกร้ามะม่วงแทนของขวัญจากคุณนพพร กาญจนมณี ผู้จัดการสำนักงานขายการบินไทย พัทยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2016
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2015