ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

โรงแรมดุสิตธานี พัทยาทำบุญถวายเทียนพรรษาในวันอาสาฬหบูชา
July 2016
บรรดาผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี พัทยาได้ไปที่วัดจิตตภาวัน ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองพัทยา เพื่อที่จะทำการถวายเทียนพรรษาและสิ่งของต่างๆตามประเพณีของวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ในเรื่องหลักธรรมอริยสัจ 4 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย คุณชัชวาล ศุภชยานนท์ (นั่ง - ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมดุสิตธานี พัทยาที่กำลังจะปลดเกษียณ ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา โดยท่านเจ้าอาวาสและคณะได้ร่วมประกอบพิธี
ข่าวอื่นๆ
 • ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / เลขที่ประจำตัวบริษัทท่องเที่ยว
  รหัสการจอง
โรงแรมดุสิตธานี พัทยาทำบุญถวายเทียนพรรษาในวันอาสาฬหบูชา
บรรดาผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี พัทยาได้ไปที่วัดจิตตภาวัน ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองพัทยา เพื่อที่จะทำการถวายเทียนพรรษาและสิ่งของต่างๆตามประเพณีของวันอาสาฬหบูชา
โรงแรมดุสิตธานี พัทยาให้การสนับสนุน King’s Cup Pattaya Marathon 2016 ครั้งที่ 25
คุณ Neoh Kean Boon ผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ นำทีมพนักงานจากแผนกต่างๆ เป็นตัวแทนของโรงแรมดุสิตธานี พัทยาเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งในงาน King's Cup Pattaya Marathon
พนักงานอาสาสมัครช่วยกันทำความสะอาดลานวัด
แผนกฝ่ายบุคคลได้นำทีมพนักงานจากโรงแรมดุสิตธานี พัทยาร่วมกันเป็นอาสาสมัครกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ วัดจิตตภาวัน ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองพัทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2016
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2015