การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Sales & Marketing

 • Revenue Management
  • Management of Customer Demand
  • Business Software Engineering
  • Central Systems Management
  • E-business with Central Room Reservation/Sales Offices

 • Global Sales Solution
  • Preferred Hotels Group Sales Network
  • Participation in global trade and road-shows
  • Nurturing and management of key customers

 • Marketing and Public Relations
  • Centralized brand management
  • Global promotions and advertisement
  • Loyalty programmes for guests and corporate bookers
  • Partnerships with financial institutions and credit card companies
  • Cooperation with frequent flyer programmes and joint promotions with airlines
  • Dusit International Publication
  • International Public Relations
  • Digital marketing solutions including search engine optimization and search engine marketing