การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

มร.ตัน เอง ลีออง
รองประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

มร.ตัน เอง ลีออง ดำรงตำแหน่ง รองประธานบริหาร ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยประสบการณ์ในด้านการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลกว่า 30 ปี มร.ตัน มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมบุคลากรขององค์กรให้มีความเป็นผู้นำพร้อมทั้งผลักดันและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มร.ตันมีความเชี่ยวชาญในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การขยายธุรกิจของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นไปด้วยความราบรื่น

มร.ตัน เคยร่วมงานกับ Price water house Coopers ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นเป็นสำนักงานบัญชีและบริการธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กร หลังจากนั้น ปีพ.ศ. 2546 ได้ร่วมงานกับ Shengrila Hotels and Resorts ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ โดยว่าถือบุคคลหลักในการวางแผนและผลักดันกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการส่งเสริม วัฒนธรรม, วิสัยทัศน์, และปรัชญาขององค์กร

มร.ตัน สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ (University of Singapore) ในปี พ.ศ. 2517 และระดับมหาบัณฑิต ด้านทรัพยากรบุคคลจาก South Bank University ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษในปี พ.ศ. 2529