การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ที่เราได้เข้าไปใช้พื้นที่ดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จึงสนับสนุนการริเริ่มโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility - CSR) โดยการบริจาคในรูปแบบกิจกรรมการกุศล ที่หลากหลายภายในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจในเครือดุสิตที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ในฐานะองค์กรหนึ่งเราตระหนักดีว่าเราคือส่วนสำคัญในการแบ่งปันและส่งเสริม หลักปฎิบัติเบื้องต้นของโครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันเนื่องมาจากความใส่ใจ ในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่ รายล้อม รอบตัวเราในปัจจุบันโครงการซีเอสอาร์ไม่ได้เป็นเพียงการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง เท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจของแขกผู้เข้าพัก พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของเราให้ยึดหลักปฏิบัติอันทรงคุณค่า โครงการนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเรามีความตั้งใจ และจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตใจอันงดงามให้กับทุกคนในองค์กรของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล อีกด้วย

สรุปผลการดำเนินงาน CSR ของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
 
จำนวนโครงการ
ยอดเงินสมทบ(บาท)
ดุสิต สไมล์
15
1,658,153.80
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
53
6,742,433.00
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
14
880,520.00

ดุสิตสไมล์ ยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ

เด็กคืออนาคตของชาติ เราจึงให้ความสำคัญแก่เด็กๆมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการมอบโอกาสที่ดีให้แก่เด็กๆ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้เติบโตมีชีวิตที่แข็งแรง และมีความสุข จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในระยะยาวของทุกชุมชน และยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเราอีกด้วย

หนึ่งในโครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ริเริ่มขึ้นสำหรับเด็กของเรา เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เรียกว่า "ดุสิต สไมล์" (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ซึ่งได้พัฒนาเป็นโครงการการกุศลระดับสากลที่นำมาปฎิบัติทั่วทุกบริษัทในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นด้วยการร่วมมือกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่มีจิตอาสามาให้บริการการรักษาและแก้ไขโดยวิธีผ่าตัดที่ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ แก่เด็กที่มีใบหน้าผิดรูปโดยกำเนิด หรือที่เราเรียกกันว่า โรคปากแหว่ง และเพดานโหว่ เป็นต้นด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand)

มิใช่เพียงแค่การช่วยจัดหากองทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ เท่านั้น หากแต่องค์กรยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการเพื่อยกระดับความเข้าใจของแขกผู้เข้าพัก องค์กรพันธมิตร และพนักงานของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด และช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย

สรุปยอดรวมเงินบริจาค โครงการดุสิต สไมล์

โครงการ
เดือน-ปี
สถานที่จัดงาน
ยอดเงินบริจาค (บาท)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1
ตุลาคม 2553
จ. ศรีสะเกษ
1,231,125.60
ครั้งที่ 2
มิถุนายน 2555
จ. นครราชสีมา
1,278,616.80
ข้อมูลเพิ่มเติม, click here
ครั้งที่ 3
เมษายน 2556
จ. เชียงใหม่
1,395,805.63
ข้อมูลเพิ่มเติม, click here

โครงการดุสิต สไมล์ มียอดรวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 3,905,548.03 บาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิกดูได้ที่ click here

เอิร์ธเช็ค รักษ์โลก

บริษัทต่างๆทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมหลักปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากผลกระทบของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวย่อมได้รับ ผลกระทบโดยตรงจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคมที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากในการลดปริมาณและการผลิตคาร์บอน เพราะเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายสีเขียวอย่างครอบคลุมและเคร่งครัด อีกทั้งเป็นการปกป้องสภาพสิ่งแวดล้อม เราจึงได้พัฒนามาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น โดยนำวิธีการวัดเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามหลักปฏิบัติภายใต้โครงการเอิร์ทเช็ค (EarthCheck) และเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง แม่นยำ และครอบคลุม ทั้งนี้ ดุสิตกำหนดเป้าหมายให้ทุกโรงแรมและรีสอร์ทในเครือต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับประกาศนียบัตรรับรองการมีส่วนร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการเอิร์ทเช็ค (EarthCheck)

โรงแรมและรีสอร์ทของเราจำนวน 11 แห่งในเอเชียและตะวันออกกลางได้เข้าร่วมโครงการเอิร์ทเช็ค (EarthCheck) รวมทั้ง โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ซึ่งล่าสุดได้เข้าร่วมโครงการในเดือนธันวาคม ปี 2554

การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ เติบโตอย่างคุณภาพของเรา เป็นการสร้างรากฐานอันดีงามให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและเป็นการแสดงถึงจุด ยืนว่าดุสิตเป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมชั้นนำของเอเซีย

ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วัด
จำนวนที่ลดลงในระยะ 3 ปี
เป้าหมายของปี 2557
ไฟฟ้า
-30.1%
-8%
น้ำ
-11.51%
-8%
ขยะฝังกลบ
-68.71%
-10%
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-3.32%
-10%

ความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ

ประกาศนียบัตรระดับเงินจาก EarthCheck ปี 2553

 • โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ
ประกาศนียบัตรระดับเงินจาก EarthCheck ปี 2554
 • โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 • โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
 • โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
 • โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
 • โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราช
 • โรงแรมรอยัลปริ้นเซส เชียงใหม่
 • โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
 • โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
 • โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
 • โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
ประกาศนียบัตรระดับเงินจาก EarthCheck ปี 2555
 • โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
ประกาศนียบัตรระดับเงินจาก EarthCheck ปี 2556
 • โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเอิร์ทเช็ค (EarthCheck) สามารถคลิกดูได้ที่ www.earthcheck.org

Dusit International Environmental and Social Sustainability Policy