การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวน 7,107 เกาะ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 115,739 ตารางไมล์ (299,764 ตารางกิโลเมตร) หมู่เกาะหลักที่สำคัญได้แก่ ลูซอน วิซายา และมินดาเนา เมืองหลวงคือกรุงมะนิลา เวลามาตราฐานกรีนิชคือ บวก 8 ชั่วโมง (เวลาที่ฟิลิปปินส์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู และผสมผสานไปกับเชื้อชาติจีน อเมริกัน สเปน และอาหรับ ฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 76.5 ล้านคน (ในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ.2543) และแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนเชื้อชาติต่างๆ ออกได้ค่อนข้างยาก เนื่องด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานสมัยอาณานิคมที่ มีพ่อค้าวาณิชจำนวนมากเดินทางเข้ามายังประเทศฟิลิปปินส์ จึงส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการผสมระหว่างคนเชื้อสายตะวันออกและตะวันตก ทั้งในด้านรูปร่างหน้าตาและวัฒนธรรม

ประเทศฟิลิปปินส์มีความโดดเด่นในเรื่องการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างลงตัว เรียกได้ว่าการเชื่อมต่อกันระหว่างตะวันออกและตะวันตกนั้น อยู่ในความเป็นชาวฟิลิปปินส์อย่างแท้จริง พื้นเพเดิมของคนฟิลิปปินส์ คือเชื้อสายอินโดนีเซียและมลายู แต่ก็มีเชื้อชาติจีนและสเปนปนอยู่ด้วยเช่นกัน ต่อมาภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาและการติดต่อกับพ่อค้า และนักธุรกิจในยุคสมัยนั้น ก่อให้เกิดการผสมผสานระหว่าง ชาวตะวันออกและตะวันตกชัดเจนขึ้น ทั้งในด้านรูปร่างหน้าตาและวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ หรือคนในประเทศฟิลิปปินส์

แท้จริงแล้ว ลักษณะของฟิลิปปินส์คือวัฒนธรรมลูกผสมที่มีความหลากหลาย "บายานิฮาน" หรือสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ของคนในครอบครัวของ ชาวฟิลิปปินส์เป็นลักษณะเด่นของคนฟิลิปปินส์เชื่อกันว่าได้รับการถ่ายทอด มาจากบรรพบุรุษชาวมลายู ส่วนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของครอบครัว ได้รับอิทธิพลมาจากคนจีน และความเคร่งครัดในศาสนาได้มาจากชาวสเปนที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในยุคศตวรรษที่ 16 ส่วนมิตรไมตรีนั้นคือบุคลิกที่มีมาแต่เดิมของชาวฟิลิปปินส์ และสิ่งนี้เองที่ทำให้เราสามารถแยกความแตกต่างของชาวฟิลิปปินส์ออก และหากไม่ใช่ชาติเดียวแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าชาวฟิลิปปินส์คือหนึ่งในชนชาติตะวันออกเพียงไม่กี่ประเทศที่ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในปัจจุบัน ภาษาฟิลิปิโนคือภาษาประจำชาติ ส่วนภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาไม่เป็นทางการของประเทศ

มิตรไมตรีจิตคือลักษณะพิเศษเฉพาะที่พบได้้ในชาวฟิลิปปินส์ทุกคน และส่งผลให้คนในประเทศนีี้เมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือว่าหาได้ยากที่จะพบเห็นคนที่มีน้ำใจชอบพบปะทำความรู้จักกับชาวต่างชาติที่มาเยือน บางทีอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์อันต่อเนื่อง ยาวนานกับชาวสเปน จึงทำให้ชาวฟิลิปปินส์เป็นคนอ่อนไหวและกระตือรือร้นในชีวิต ซึ่งดูคล้ายกับคนละตินมากกว่าคนเอเชียนั่นเอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศฟิลิปปินส์