การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

โคราช

จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 259 กิโลเมตร และเป็นประตูสู่ที่ราบสูงภาคอีสาน โคราชเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยทวาราวดีและขอม และเป็นศูนย์กลางการปกครองมาตั้งแต่ยุคโบราณ ปัจจุบันโคราชยังคงรักษาสถานะที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากวัฒนธรรมเขมรอันรุ่งเรืองและประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้ว โคราชยังมีป่าไม้ ภูเขา น้ำตก และอ่างเก็บน้ำอีกมากมาย

ห่างจากตัวเมืองโคราชออกไปประมาณ 56 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เราจะพบกับเมืองพิมายที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพิมายในสมัยเขมรยุคศตวรรษที่ 11 โบราณสถานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ภายในกำแพงประมาณ กว้าง 250 เมตร x ยาว 200 เมตรและมีความสำคัญมากจนได้รับการตัดถนนเพื่อเชื่อมต่อ กับนครวัดของประเทศกัมพูชา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกอบไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่หลายลูก แม่น้ำสำคัญสองสายอันได้แก่ ลำตะคองและแม่น้ำนครนายก อีกทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ ดอกไม้้และสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งน้ำตกที่มีอยู่มากเกินกว่า 20 แห่ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเที่ยวโคราชคือระหว่างฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากอากาศไม่ร้อนมากนัก และทำให้สามารถมองเห็นสัตว์ในเขาใหญ่ได้ง่าย

โคราชมีสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้จาก ตลาดในตัวเมืองหรือศูนย์ผลิตสินค้าพื้นเมือง สินค้ายอดนิยมมีตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไปจนถึงผ้าไหมมัดหมี่จากอำเภอปักธงชัย รวมไปถึงแหนม กุนเชียง หมูหยอง หมี่โคราช และน้อยหน่า ทุกเดือนพฤศจิกายน จังหวัดนครราชสีมาจะจัดให้มีการฉลองแข่งขันเรือพิมายที่น่าตื่นเต้น ในงานเทศกาลเที่ยวพิมายดังกล่าวก็จะมีเรือยาวหลากสีสันเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการแสดงเชิงวัฒนธรรม ขบวนแห่ทางศาสนา และการแสดงแสงสีเสียงอันตระการตา