การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Dusit Premium Rewards

 

300 Dusit Stars – Dusit Clip Set

400 Dusit Stars – Dusit Thani Bangkok Umbrella

   

600 Dusit Stars - Dusit Cook Book

800 Dusit Stars - Dusit Pen

   

900 Dusit Stars -Dusit Silk Covered Book(M)1,000 Dusit Stars -Dusit Silk Covered Book(L)

1,300 Dusit Stars – Dusit Shower Set

1,500 Dusit Stars – Dusit Thani Bangkok Bathrobe

800 Dusit Stars – Pink Canvas

 

800 Dusit Stars – Keep Green Bag (Male or Female)

Redemption Form