การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

การประชุมในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรสีเขียว สำหรับผู้วางแผนการประชุม
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล มอบสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการประชุมแบบครบวงจร ซึ่งช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับแขกของโรงแรมและส่วนธุรกิจของโรงแรม ได้มีระเบียบข้อบังคับไหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในการจัดงานประชุม ดังนั้นดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้นำข้อตกลงดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อตอบสนองนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติคือ


 
น้ำดื่มที่บริการในห้องประชุมต้องใส่ในเหยือกเสริฟน้ำ งดการใช้ขวดน้ำพลาสติก

จัดทำรายการ การประหยัดพลังงาน

ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอย่างต่ำสุดที่ 24 องศา ใช้ภาชนะบรรจุอาหารกลางวันที่ทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น สร้างสรรค์รายการอาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบตามฤดูกาลและหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆรวมทั้งมอบทางเลือกอาหารแบบออกานิคส์
ตั้งจุดรีไซเคิลไว้ภายในห้องประชุมสำหรับแยกขยะประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก และอลูมิเนียม สั่งซื้อสินค้าเป็นล็อตใหญ่เพื่อกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ประกาศนียบัตรสีเขียว
บริการกระดาษจดแบบรีไซเคิล ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรมและการจัดประชุม

Participating Hotels:

     โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ ดุสิตธานี      โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ ดุสิต ปริ๊นเซส
     โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ ดุสิต ดีทู