การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

นายชนินทธ์ โทณวณิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณชนินทธ์ โทณวณิก ผู้สืบทอดเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่จากมารดา ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้นำแรงบันดาลใจอันเกิดจากปณิธานอันแน่วแน่ของท่านผู้หญิงชนัตถ์กว่า 60 ปี และความเป็นผู้นำในธุรกิจการโรงแรมมาบริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ก้าวขึ้นสู่แบรนด์ระดับชั้นนำของไทย ซึ่งปัจจุบันได้ขยายฐานธุรกิจไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก อาทิ ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย จีน และอียิปต์

คุณชนินทธ์ โทณวณิก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัย เคอรี่ บอสตัน และระดับมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันคุณชนินทธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งประกอบด้วยห้าแบรนด์ ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี และรีสอร์ท โรงแรมดุสิตดีทู และรีสอร์ท โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส และรีสอร์ท โรงแรม ดุสิตเทวารัณย์ และรีสอร์ท, และ ดุสิตเรสซิเดนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ นอกจากนี้ คุณชนินทธ์ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทยติดต่อกันสี่สมัย รวมทั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมและภัตตาคารภูมิภาคอาเซียน (AHRA) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551