การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนโครงการดุสิต สไมล์ ครั้งที่ 2 เพื่อการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการอื่นๆ

คุณชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล, คุณเทเรส บูเวส์ คณะกรรมการผู้บริหาร มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย, คุณเควิน บูเวส์ ประธานมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย, คุณปริญญา อ่อนระหุ่ง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช

Image download

กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน2555: ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม รวบรวมเงินบริจาคเพิ่มเติมจำนวนกว่า 1 ล้านบาท (31,852 ดอลล่าร์สหรัฐ) สนับสนุนโครงการดุสิต สไมล์ เพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย โดย มียอดเงินบริจาคสมทบเข้าโครงการทั้งสิ้น 3 ล้าน 3 แสนบาท ตั้งแต่ปี 2553 และในปีนี้ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดโครงการดุสิต สไมล์ ครั้งที่ 2 เพื่อการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการอื่นๆ โดยจะนำเงินบริจาคที่ได้รวบรวมจากโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมดเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กด้อยโอกาสปากแหว่งเพดานโหว่จำนวน 85 คน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา

โครงการดุสิต สไมล์ ครั้งที่ 2 เพื่อการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการอื่นๆ ได้ดำเนินการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช โดยร่วมต้อนรับทีมผู้ประสานงานจากดุสิต และแนะนำผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดในครั้งนี้ ทางด้านคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมงานจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเด็กที่รอรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลด้วย

“โครงการช่วยเหลือสังคมที่ทางดุสิตได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 3 ปี ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยเจตนารมณ์ที่มั่นคงของพนักงานทุกคนในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่น เพื่อส่งมอบรอยยิ้มกลับไปสู่ชุมชม” คุณชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “เรายังคงมีความพยายามอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิพของเด็ก ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ และยังได้รับการสนับสนุนหลักจากพนักงานหลายท่านที่เสียสละอุทิศตนทำงานให้กับโครงการดุสิต สไมล์ด้วยความจริงใจ”