การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดหลักสูตรนานาชาติ ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ หนึ่งในสถาบันการโรงแรมชั้นนำของโลก


วิทยาลัยดุสิตธานีจัดงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ และจัดเสวนาในหัวข้อ “วิทยาลัยดุสิตธานี-โรงเรียนการโรงแรมโลซาน: ประตูสู่การศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ ของประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์

คุณชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า หลักสูตรใหม่ ที่เราเปิดสอนนี้ คงไม่เหมือนกับหลักสูตรของที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่จะเป็นการผสมผสาน ระหว่างจุดเด่นของการบริการแบบไทยและแบบสวิตเซอร์แลนด์เข้าด้วยกัน เพราะเราไม่ได้มุ่งเน้น ที่จะให้หลักสูตรของเรากับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีลักษณะเหมือนกัน เพราะทั้งสองประเทศต่างก็มีจุดเด่นและคุณค่าในแบบฉบับของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัตศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งในอนาคต เราก็ยังคงจะรักษาและพัฒนาความมีเอกลักษณ์ ในแบบของเรา ต่อไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่จะเลือกเดินทางไปประเทศไทย หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น คงมีเหตุผล และความชอบที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการโรงแรม และ ท่องเที่ยว ในรูปแบบที่หลากหลาย ของสวิตเซอร์แลนด์ และทางสวิตเซอร์แลนด์เอง ก็น่าจะได้เรียนรู้วิธีการ ในการพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและการบริการจากเรา

คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวเสริมว่า หลักสูตรปริญญาตรีนี้ ถือได้ว่าเป็นการผนวกจุดแข็งของทั้ง 2 สถาบันเข้าด้วยกัน ระหว่างมาตรฐานสากลของโลซาน กับการบริการอันเป็นเอกลักษณ์เด่นแบบไทย ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ จะสามารถผลิตบัณฑิตที่เพรียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

ทั้งนี้จากการที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยว ตามมาตราฐานสมรรถนะอาเซียน (ASEAN Competency Standards) ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและนำความรู้ดังกล่าว มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการ เพื่อให้นักศึกษาของเรามีโอกาสได้ทำงาน ในตำแหน่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆในอาเซียน และเตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ ..2558

นอกจากการทำพิธีเปิดปริญญาตรีนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ อย่างเป็นทางการแล้ว ทางวิทยาลัยได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “วิทยาลัยดุสิตธานี-โรงเรียนการโรงแรมโลซาน: ประตูสู่การศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ ของประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ โดย คุณคริสทีน ชรานเนอร์ เบอร์เกเนอร์  เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย คุณชนินทธ์ โทณวนิก   กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล คุณโรเบิร์ต แจร์แมน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดรีมกรุงเทพ และ ประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนการโรงแรมโลซานแห่งประเทศไทย คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์  อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และคุณรุด โรแลนด์  อดีตผู้บริหารโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ที่ปรึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (หลักสูตรนานาชาติสาขาการบริหารการจัดการโรงแรม ดุสิตธานี-โลซาน)

สำหรับในปีการศึกษาแรกวิทยาลัยดุสิตธานีจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรนี้เพียง 40 คนเท่านั้น ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 3617811-3 ต่อ 146-148 หรือ อีเมลล์ marketing@dtc.ac.th

ภาพประกอบพิธีเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรม โลซาน สวิตเซอร์แลนด์

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี
 2. คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกสภาวิทยาลัย
 3. คุณโรเบิร์ต แจร์แมน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดรีมกรุงเทพ และประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนการโรงแรมโลซานแห่งประเทศไทย
 4. คุณคริสทีน ชรานเนอร์ เบอร์เกเนอร์  เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
 5. คุณรุด โรแลนด์  อดีตผู้บริหารโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ที่ปรึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (หลักสูตรนานาชาติสาขาการบริหารการจัดการโรงแรม ดุสิตธานี-โลซาน)
 6. คุณชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล


india road show

พิธีเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรม โลซาน สวิตเซอร์แลนด์

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี
 2. คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกสภาวิทยาลัย
 3. คุณโรเบิร์ต แจร์แมน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดรีมกรุงเทพ และประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนการโรงแรมโลซานแห่งประเทศไทย
 4. คุณรุด โรแลนด์  อดีตผู้บริหารโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ที่ปรึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (หลักสูตรนานาชาติสาขาการบริหารการจัดการโรงแรม ดุสิตธานี-โลซาน)
 5. คุณคริสทีน ชรานเนอร์ เบอร์เกเนอร์  เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
 6. คุณชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล


Dusit Devarana New Delhi

การเสวนาในหัวข้อ "วิทยาลัยดุสิตธานี-โรงเรียนการโรงแรมโลซาน: ประตูสู่การศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์"

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. คุณรุด โรแลนด์  อดีตผู้บริหารโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ที่ปรึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (หลักสูตรนานาชาติสาขาการบริหารการจัดการโรงแรม ดุสิตธานี-โลซาน)
 2. คุณคริสทีน ชรานเนอร์ เบอร์เกเนอร์  เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
 3. คุณชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
 4. คุณโรเบิร์ต แจร์แมน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดรีมกรุงเทพ และประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนการโรงแรมโลซานแห่งประเทศไทย
 5. คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี