จองออนไลน์

ติดต่อเรา


แผนก *
ถึง *
ส่ง
Thank you very much for your message. We will be in contact with you shortly.

Dusit International

The Dusit Thani Building
946 Rama IV Road
Bangkok 10500 Thailand
Tel:+66 (0) 2 636 3630 ext.3630

Central Reservations

Tel: 1699 (within Thailand)
Tel: +66 (0) 636 3333
Fax: +66 (0) 2 636 0284
Please use the Contact Form for
your booking requests.
For general questions, contact customerservice@dusit.com

Development

Dusit International is activly seeking
new management opportunity.
For more information:
Email:development-general@dusit.com
Tel: +66 (0) 2200 9999 ext. 3921

Global Sales Office

Tel: +66 2200 9999 Ext. 3800
Email:gsodusit@dusit.com

Japanese Centre – Thailand

Tel: +66 2636 3163
Fax: +66 2636 3164
Email:japanese@dusit.com

Russian Sales Office – Thailand

Tel: +66 2200 9999 Ext. 3359
Email:gsorussia@dusit.com

Regional Sales Offices

 

China

Beijing

Tel: +86 137 0116 0743
Email:rsobeijing@dusit.com

China

Shanghai

Tel: +86 21 6287 7104
Email:rsoshanghai@dusit.com

Europe

London

Tel: +44 208 649 7461
Email:rsoeurope@dusit.com

Hong Kong & Taiwan

Hong Kong

Tel: +852 251 48233
Email:rsohongkong@dusit.com

Japan

Tokyo

Tel: +81 3 5645 8531
Email:rsojapan@dusit.com

Middle East & Africa

Dubai

Tel: +971 4 332 9270
Email:rsomea@dusit.com

Kingdom  of Saudi Arabia

Riyadh

Tel: +966 11 4659122 ext. 222 
Email:rsoksa@dusit.com

 

ห้องพัก และลูกค้า

รหัสการจอง
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / เลขที่ประจำตัวบริษัทท่องเที่ยว จองตอนนี้