โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ รับใบประกาศรับรองมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว

ตุลาคม 2559
  • D2CM_Hotel Standard 5 Stars_550x367
คุณทัชช ฤทธิมัต ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่เป็น “สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2561” โดยมี คุณกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้มอบ

รางวัล

  • SGS_ISO_9001_UKAS_2014_TCL_HR
  • SGS_ISO_14001
  • D2CM-Digital-Certificate-Certified-Gold-185x130
  • certified-silver-2014
  • fine-dining-from-bangkok-bank
  • img_8701