โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กับแคมเปญ Keep the World cool!

กันยายน 2562
D2CM_Keep-the-world-cool-_550x700
โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ภายใต้แคมเปญ Keep the World cool! โดยได้นำถุงผ้าไปแจกจ่ายให้กับผู้คนที่มาจับจ่าย ซื้อของ บริเวณกาดบ้านฮ่อ ตลาดชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ โรงแรม เพื่อให้ผู้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก และเราสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะได้ เพียงเราใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

รางวัล

  • SGS_ISO_9001_UKAS_2014_TCL_HR
  • SGS_ISO_14001
  • D2CM-Digital-Certificate-Certified-Gold-185x130
  • certified-silver-2014
  • fine-dining-from-bangkok-bank
  • img_8701