• dbrief1
 • dbrief2
 • dbrief3
 • dbrief4

สัมมนาและจัดเลี้ยง

โรงแรมดุสิตดีทู เคนซ์ ประกอบด้วยห้องประชุมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงาม 3 ห้อง ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านและเสียง รวมถึงระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งแบบมีสายและไร้สาย ทั้งนี้ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญประจำห้องเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการประชุม
 • หน้าจอแบบอินเตอร์แอคที
 • วิทยุสื่อสาร
 • ไมโครโฟน ไร้สาย
 • ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งแบบมีสายและไร้สาย
 • อุปกรณ์ให้ภาพและเสียงสำหรับการประชุมครบวงจร
 • โพเดียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค (ตามการร้องขอ)
 • พนักงานมืออาชีพประจำห้องเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการประชุม

 • tripadvisor-awards-logo
 • booking-awards-logo